TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1976 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

          Ngày 26/02/2016, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ, Ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

            Ngày 26/02/2016, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ, Ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
             Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thẩm – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ và đại diện Ban Chấp hành, Ban nữ công 43 công đoàn cơ sở trực thuộc.
            Theo tinh thần kế hoạch, Ban Nữ công Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức 02 hoạt động chính chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 gồm:
            + Ngày 04/3/2016, tổ chức giải bóng đá tứ hùng nữ công nhân, viên chức, lao động huyện Cờ Đỏ lần thứ nhất năm 2016.
            + Ngày 07/3/2016, tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua nữ CNVCLĐ huyện Cờ Đỏ năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
            Đến nay, các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo các hoạt động diễn ra tốt đẹp đúng tinh thần kế hoạch.
Tin: Văn Thừa