TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Triển khai quyết định của Thủ tướng về việc DN FDI trích nộp kinh phí CĐ

Đó là nội dung cuộc họp do LĐLĐ thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 4.12 với đại diện Sở KHĐT, Sở Tài chính, Ban quản lý các KCX-CN, ban giám đốc và ban chấp hành CĐCS các DN FDI.

Đó là nội dung cuộc họp do LĐLĐ thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 4.12 với đại diện Sở KHĐT, Sở Tài chính, Ban quản lý các KCX-CN, ban giám đốc và ban chấp hành CĐCS các DN FDI.
 
Theo thống kê của Ban Tổ chức LĐLĐ TP. Cần Thơ hiện có 19 DN FDI, trong đó 6 DN chưa thành lập CĐCS. Sau cuộc họp, LĐLĐ TP sẽ tổ chức đoàn công tác đến từng DN FDI để thống kê cập nhật số lượng, thu nhập của CNLĐ và bàn việc thành lập CĐCS ở những đơn vị đã đủ điều kiện.
 
L.V.T (Báo Lao Động)