NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng Tư vấn pháp luật Công đoàn

Ngày 15.9.2011, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng Tư vấn pháp luật Công đoàn cho 60 đồng chí là chuyên viên tư vấn pháp luật Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc có đông công nhân lao động.

Ngày 15.9.2011, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng Tư vấn pháp luật Công đoàn cho 60 đồng chí là chuyên viên tư vấn pháp luật Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc có đông công nhân lao động. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị đã triển khai các nội dung về Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16.7.2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, Thông tư hướng dẫn số 01/2010/TT-BTP ngày 09.02./2010 của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/ NĐ-CP ngày 16.7.2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật, Nghị quyết 04/NQ-TLĐ ngày 27.12.2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, một số nội dung văn bản của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có liên quan về công tác tư vấn pháp luật và một số kỹ năng tư vấn pháp luật (hướng dẫn thảo luận về giải quyết các tình huống pháp luật lao động và công đoàn thường gặp khi làm công tác tư vấn pháp luật).
Tin: Văn phòng LĐLĐ TP, Ảnh: Xuân Nguyên