TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2016

     Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, sáng ngày 29/02/2016, Trung tâm y tế dự phòng quận Ô Môn tổ chức Hội nghị  Cán bộ Công chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và 68 đại biểu tham dự.

           Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, sáng ngày 29/02/2016, Trung tâm y tế dự phòng quận Ô Môn tổ chức Hội nghị  Cán bộ Công chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận và 68 đại biểu tham dự.
           Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015; công tác thi đua; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính và các quy chế như: quy chế nâng lương, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan...
           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn tại đơn vị trong năm 2015; Tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm y tế dự phòng quậntiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết đã được thông qua, như chỉ tiêu: 100% cán bộ CNVCLĐ được tuyên truyền học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết Công đoàn; 100% cán bộ CNVCLĐđóng góp các loại quỹ theo qui định; giữ vững danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc.
                                                                  Tin, ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn