TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Trường Chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức đêm giao lưu văn nghệ vì “Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”

                Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
              Thực hiện Công văn số 32/CĐVC, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Với ý chí của nhân dân Việt Nam hướng về biển đảo, đồng thời được sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, tối ngày 30 tháng 6 năm 2014 Công đoàn Trường Chính trị thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức đêm Giao lưu văn nghệ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” với sự tham gia biểu diễn văn nghệ của các đoàn viên, học viên của nhà trường.

         
              Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.
              Thực hiện Công văn số 32/CĐVC, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Công đoàn Viên chức thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Với ý chí của nhân dân Việt Nam hướng về biển đảo, đồng thời được sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu, tối ngày 30 tháng 6 năm 2014 Công đoàn Trường Chính trị thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức đêm Giao lưu văn nghệ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” với sự tham gia biểu diễn văn nghệ của các đoàn viên, học viên của nhà trường.
           Trong đêm giao lưu văn nghệ, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên và học viên nhà trường đã tham gia đóng góp cho Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” với tổng số tiền 33.070.000 đồng. Trước đó, cán bộ công chức, viên chức nhà trường cũng đã đóng góp ủng hộ chương trình trên với số tiền 940.000 đồng.
          Qua đêm giao lưu văn nghệ và đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” cán bộ công chức, viên chức và học viên Trường Chính trị thành phố đã bày tỏ tinh thần yêu quê hương đất nước, luôn hướng về biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Võ Văn Minh
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Chính trị TPCT