TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Từ ngày 18 đến 20/12/2007, tổ chức sinh hoạt các CLB Nữ công với chuyên đề “Sức khoẻ phụ nữ”

Lồng ghép vào chương trình sinh hoạt của các CLB Nữ công là các buổi tư vấn do các bác sỹ thuộc TT Dinh dưỡng TPHCM cung cấp những kiến thức về loãng xương, cách phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương. Có khoảng 2.225 nữ công nhân viên chức được tư vấn và đo loãng xương miễn phí.

 
Lồng ghép vào chương trình sinh hoạt của các CLB Nữ công là các buổi tư vấn do các bác sỹ thuộc TT Dinh dưỡng TPHCM cung cấp những kiến thức về loãng xương, cách phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương. Có khoảng 2.225 nữ công nhân viên chức được tư vấn và đo loãng xương miễn phí.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung