TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TUYÊN TRUYỀN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI CÔNG TY TNHH CN TS MIỀN NAM

       Vào ngày 30/6/2014, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với Phòng Phong trào PV 28 Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cho hơn 600 công nhân lao động tại Công ty TNHH CN TS Miền Nam nhằm nâng cao ý thức của công nhân lao động về bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông trong tình hình hiện nay, đặc biệt là tại các Khu Công nghiệp, nơi tập trung số lượng lớn công nhân lao động đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, đây cũng là nơi xảy ra nhiều vấn đề an ninh phức tạp.
       Buổi tuyên truyền thu hút sự quan tâm đông đảo công nhân lao động với sự tham gia của các báo cáo viên Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Phong trào PV 28 Công an thành phố về an toàn giao thông, những quy định mới về xử phạt khi tham gia giao thông, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới…cùng những hình ảnh minh họa sinh động đã mang lại ý nghĩa tích cực.

 
      Vào ngày 30/6/2014, Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ phối hợp với Phòng Phong trào PV 28 Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cho hơn 600 công nhân lao động tại Công ty TNHH CN TS Miền Nam nhằm nâng cao ý thức của công nhân lao động về bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông trong tình hình hiện nay, đặc biệt là tại các Khu Công nghiệp, nơi tập trung số lượng lớn công nhân lao động đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, đây cũng là nơi xảy ra nhiều vấn đề an ninh phức tạp.
       Buổi tuyên truyền thu hút sự quan tâm đông đảo công nhân lao động với sự tham gia của các báo cáo viên Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Phong trào PV 28 Công an thành phố về an toàn giao thông, những quy định mới về xử phạt khi tham gia giao thông, những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới…cùng những hình ảnh minh họa sinh động đã mang lại ý nghĩa tích cực.
      Thông qua buổi tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của công nhân lao động về an toàn giao thông cũng như phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình hiện nay. Từ đó góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, giảm thiểu các tai nạn giao thông xảy ra, ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường làm việc thân thiện, tiến bộ. Buổi tuyên truyền cũng giúp cho công nhân lao động cập nhật thêm những quy định mới để từ đó có cách ứng xử phù hợp của bản thân.
Tin, ảnh: Công đoàn các KCX và CN Cần Thơ