TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TRI-VIET

         Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngày 09/7/2015 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Phòng Phong trào PV28 Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên tuyền về công tác an toàn giao thông, công tác phòng chống ma túy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các vấn đề về môi trường cho CNLĐ Công ty TNHH Quốc tế Tri-Việt.

           Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngày 09/7/2015 Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ phối hợp với Phòng Phong trào PV28 Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên tuyền về công tác an toàn giao thông, công tác phòng chống ma túy, công tác đảm bảo an ninh trật tự và các vấn đề về môi trường cho CNLĐ Công ty TNHH Quốc tế Tri-Việt.
            Tại buổi tuyên truyền các báo cáo viên Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều nội dung thiết thực về những quy định mới của công tác an toàn giao thông, trong đó quy định mức xử phạt khi vi phạm giao thông, tình hình tai nạn giao thông và một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tác hại của việc sử dụng ma túy đối với sức khỏe con người, mức xử phạt khi buôn bán ma túy, các loại tội phạm ma túy trên địa bàn quận Bình Thủy và thành phố Cần Thơ; tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua, một số loại tội phạm phổ biến hiện nay và biện pháp đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm; các mức xử phạt khi vi phạm môi trường, các loại môi trường độc hại ...
            Công ty có khoảng 600 CNLĐ, lao động trẻ chiếm gần 70% nên việc tuyên truyền,  nâng cao nhận thức của người lao động trong việc phòng tránh bảo vệ cho mình và người thân là hết sức cần thiết. Buổi tuyên truyền thành công tốt đẹp và đã nhận được những phản hồi tích cực của CNLĐ tại Công ty.
Tin, ảnh: Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ.