NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
HỘI THAO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CỤM II VÀ CỤM IV
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ sở ...
Số: 538/BC-LĐLĐ, ngày 11 tháng 12 năm 2014, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 11 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014
Download file: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 11 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014
Số: 403 /BC-LĐLĐ, Cần Thơ, ngày 10 tháng 9 năm 2014
Download: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014
Số: 364/ BC – LĐLĐ, Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2014
Download: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 7 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014
TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 7 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤM II VÀ CỤM IV
Ngày 03-7-2014, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động các ...