NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!
Mẫu biểu Ủy ban kiểm tra
 Download file: Mau bieu UBKT 2013.doc (104.00KB)
PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI LIỆU KIỂM TRA
 Download file: PHIEU DANG KY MUA TAI LIEU KIEM TRA.doc (24.00KB)
PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
6 tháng đầu năm 2012