NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!
Mẫu biểu Ủy ban kiểm tra
 Download file: Mau bieu UBKT 2013.doc (104.00KB)
PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI LIỆU KIỂM TRA
 Download file: PHIEU DANG KY MUA TAI LIEU KIEM TRA.doc (24.00KB)
PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
6 tháng đầu năm 2012